PHP ile rastgele metin oluşturma

Web sayfalarınızda rastgele parola, vb. metinleri aşağıdaki kod yardımıyla istenilen uzunlukta oluşturabilirsiniz.

function generate_random_text($length = 3) {
    // Metin oluşturulurken kullanılacak karakterlerin listesi
    $characters = 'abcdefghijklmnoprstuvyzxqwABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZXQW0123456789';
    // Karakterleri diziye dönüştür.
    $character_array = str_split($characters);
    $text = '';
    // istenilen uzunluk kadar $character_array dizisinden rastgele bir karakter seç ve $text değişkeninin sonuna ekle.
    for ($i=0; $i < $length; $i++) {
        $text .= $character_array[mt_rand(0, strlen($characters) - 1)];
    }
    return $text;
}
echo generate_random_text(5); // j4SaQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.