PHP ile rastgele metin oluşturma

Web sayfalarınızda rastgele parola, vb. metinleri aşağıdaki kod yardımıyla istenilen uzunlukta oluşturabilirsiniz.

function generate_random_text($length = 3) {
  // Metin oluşturulurken kullanılacak karakterlerin listesi
  $characters = 'abcdefghijklmnoprstuvyzxqwABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVYZXQW0123456789';
  // Karakterleri diziye dönüştür.
  $character_array = str_split($characters);
  $text = '';

  // istenilen uzunluk kadar $character_array dizisinden rastgele bir karakter seç ve $text değişkeninin sonuna ekle.
  for ($i=0; $i < $length; $i++) {
    $text .= $character_array[mt_rand(0, strlen($characters) - 1)];
  }

  return $text;
}

echo generate_random_text(5); // j4SaQ